ทำตลาดออนไลน์แบบ      

Economies of Scale

ต้นทุนโฆษณาของคุณต่ำแค่ไหน? 

คุ้มค่ากับยอดขายที่ได้มาไหม? 

 เราทำให้ธุรกิจของคุณมีชื่อเสียงและประหยัดต่อขนาด (EOS) สอบถามบริการผ่านไลน์ได้เลย!

make digital marketing with media online capital

01. About

lower costs & Higher Prices

 บริการการตลาดออนไลน์ พร้อมวิจัยตลาด ช่วยลดต้นทุนการตลาด และเพิ่มยอดขายให้ดีขึ้น

1) Research

แสวงหาดินแดนใหม่ กลุ่มลูกค้าใหม่ ยอดขายใหม่ ผ่านแนวคิดทางเศรษฐมิติที่วัดผลได้จริง

2) communicate

สร้างสื่อการตลาดสวยงาม น่าหลงใหล เพิ่มความสนใจและสร้างยอดขายอย่างมีทิศทาง

3) measure

วัดผลการตอบรับของตลาดสินค้าและบริการ เพื่อแสวงหาโอกาสทางการขาย และทดสอบตลาดใหม่

4) Grow business

ผลักดันเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ ราวกับเป็นพนักงานชั้นดี ที่มีประสบการณ์ยาวนานหลายปี

02. CASES

success stories

ลูกค้าให้ความไว้วางใจในบริการของเรา

03. Service @EOS

การตลาดออนไลน์แนว EOS

สร้างผลกำไรให้กับธุรกิจ แบบ EOS (Economics of Scale ทางการตลาด) โดยผู้เชี่ยวชาญสายอาชีพ

EOS คือ อะไร?

EOS หรือ ECONOMIES OF SCALE เป็นความหมายในเชิงลดต้นทุนต่อหน่วยลง เพื่อสร้างประสิทธิผลของธุรกิจให้สูงขึ้น โดย MOC นำเทคนิคดังกล่าว มาช่วยลดต้นทุนของลูกค้าให้ตำ่ลง จึงทำกำไรได้มากขึ้น

หมายเหตุ: เพื่อให้ประสิทธิผลของบริการสูงสุด, EOS แบบครบวงจรจะให้บริการเฉพาะสัญญาบริการ 6 เดือนขึ้นไป

เป้าหมายของบริการ

 1. ทำให้ต้นทุนโฆษณาต่อหน่วยต่ำกว่าที่เคย แต่ยอดขายกลับพัฒนาขึ้น 
 2. ส่งเสริมการสร้างราคาสินค้าและบริการไปถึงระดับสูงสุดเท่าที่ลูกค้ายินดีจะซื้อ 
 3. สร้างราคาที่แตกต่างในแต่ละกลุ่มตลาด เพื่อสร้างผลกำไรสูงสุดให้แก่คุณ 
 4. สนับสนุนการขยายฐานตลาดให้กว้างขวาง หลากหลายพื้นที่ 
 5. ให้ผู้บริหารสบายใจขึ้น ด้วยผลลัพธ์ยอดขายและแบรนด์สินค้าที่ดีกว่าเดิม 
 6. ดูแลผลงานเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้า

5 ขั้นตอนการทำงานของ MOC

 1. ศึกษาข้อมูลสินค้าและบริการในปัจจุบันของลูกค้า เพื่อนำมาวางแผน
 2. เลือกกลยุทธ์ทางการตลาดที่ส่งเสริมเป้าหมาย ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม
 3. ใช้เครื่องมือการตลาดออนไลน์ในมิติต่างๆ เพื่อวัดพฤติกรรมของผู้ซื้อ
 4. ผลักดันยอดขายพร้อมสร้างผลกำไรและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของตราสินค้า
 5. ประสานงานและสื่อสารกับลูกค้าสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาการที่ดี

รายเล็กก็เริ่มต้นได้ ในราคาสบายกระเป๋าเพียง 15,000 ฿/เดือน*

(*ราคาพิเศษถึง 30 พฤศจิกายน 2563, ราคาปรกติ 25,000฿/เดือน)

ทีมงานของเราประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด, นักเศรษฐศาสตร์, นักสถิติ, นักออกแบบ, และนักนวัตกรรม มาช่วยกันสร้างผลลัพธ์ของยอดขายที่ดีกว่า ผ่านกลยุทธ์ทางธุรกิจสมัยใหม่ 

ไปกับมืออาชีพ ไปได้ไกลกว่า

- B. Eak (Co-Founder) -

04. CONTACT US

ปรึกษาฟรี!

media online capital co., ltd. TAX ID: 0135556021707